Popis galerie
Zvýšenie kvality úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu je zabezpečované v špecializovanej učebni.
POČÍTAČOVÁ UČEBŇA