Mestské kultúrne stredisko
                vás pozýva na koncert


     HONZA NEDVĚD

    v nedeľu 18. apríla 2010 o 18.00 hod.
    v Kultúrnom dome v Rajci


    
    Cena vstupenky: 
8,- €

    Predpredaj vstupeniek od 15. marca 2010
    v Mestskom kultúrnom stredisku Rajec.