MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
POZÝVA VŠETKY MAMY, MAMKY, MAMIČKY....
V NEDEĽU
9.MÁJA 2010 O 15.00 HOD.
DEN MATIEK - HUDOBNO-SLOVNÉ PÁSMO
NÁMESTIE SNP V RAJCI