Mestská knižnic pri Mestskom kultúrnom stredisku Rajec

Medzinárodný deň detskej knihy

Heviho dobrodružstvá
rozprávanie, hry a divadielko
o najznámejšom súčasnom
detskom spisovateľovi
Danielovi Hevierovi

31. marca 2010

Veľká zasadačka Mestského úradu

Organizované podujatie pre žiakov prvého stupňa základných škôl