Mesto Rajec
Mestské kultúrne stredisko Rajec
Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri mestskom zastupiteľstve
vás pozývajú na slávnostné vyhlásenie
NAJEPŠÍ ŠPORTOVEC ROKA
a NAJLEPŠÍ ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV za rok 2009
14. mája 2010 -  piatok o 16:00 hod.
Veľká zasadačka Mestského úradu v Rajci