XI. ročník
súťažnej prehliadky v prednese duchovnej poézie a prózy
Škrábikov Rajec
13. máj 2010 ( štvrtok ) o 9.00 hod.
Veľká zasadačka Mestského úradu v Rajci.
 
Mestské kultúrne stredisko Rajec