Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

FAKTÚRY MESTA RAJEC
za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011

Číslo
faktúry
IČODodávateľ
Predmet fakturácie
Fakturov.
Uhradena
suma
Dátum
doručenia
úhrady
M
F11/190/1111906022Marian Šupa
Výmena žacieho zariadenia na traktorovej kosačke STARJET 2000 a výmenu a do
2332.7811.03.2011
01.04.2011
04
F11/195/1135810734DATALAN a.s.
Údržba inform. systému Korwin - 2/2011
402.3114.03.2011
01.04.2011
04
F11/198/1143901140BV PLAN, spol. s r.o.
Geom. plán v katastrál.území Rajec - č.parc.1104/99-100,1104/189-190.
266.5017.03.2011
01.04.2011
04
F11/200/1131338551Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
Prenájom kopírky 3/2011
196.5121.03.2011
01.04.2011
04
F11/204/1130202060Ing. BOHDAL Milan
Vypracovanie znalec. posudku na byt č.2 v byt. dome č. 1087 na ul. S.Chal.
80.0022.03.2011
01.04.2011
04
F11/205/1130202060Ing. BOHDAL Milan
Vypracovanie znaleckého posudku na dom č.s. 288
170.0022.03.2011
01.04.2011
04
F11/207/1131682731VILLA PRO s.r.o.
Servis parkovacích automatov-oprava
126.0023.03.2011
01.04.2011
04
F11/209/1131322832SLOVNAFT, a.s.
PHM - 3/2011(do 15.3.2011)
926.6723.03.2011
01.04.2011
04
F11/210/1136013391BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - prefakturovanie za r. 2010
200.8328.03.2011
01.04.2011
04
F11/220/1100650951ELCEN spol. s r. o.
Stol. kalendáre
35.3331.03.2011
01.04.2011
04
F11/222/1114219671Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo
Poštové poukážky
33.0004.04.2011
04.04.2011
04
F13/24/1131777465NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
12.3623.03.2011
06.04.2011
04
F13/25/1135760532ATC-JR, s.r.o.
Nákup potravín
88.7224.03.2011
06.04.2011
04
F13/26/1136238091ASTERA s.r.o.
Nákup potravín
67.7025.03.2011
06.04.2011
04
F13/27/1135407743Združenie FUROND
Nákup potravín
43.3628.03.2011
06.04.2011
04
F13/28/1131777465NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
105.0830.03.2011
06.04.2011
04
F11/187/1143539335TO-MI stav
Vykonanie stavebných prác kúpelne v byte správu v ZŠ ul. Lipová Rajec
674.7509.03.2011
07.04.2011
04
F11/202/1135289830Záň Ľubomír
Posypový materiál na zimnú údržbu
1571.0422.03.2011
07.04.2011
04
F11/223/1117788111Ing. Ján Dzúr
Upgrade program Wtelefon z verzie 3.3 veľkosť M t.j. do 56 staníc.
91.2029.03.2011
07.04.2011
04
F11/225/1136425818GOLF PARK RAJEC a.s.
Nájom BMW X5 - 2/2011
398.3301.04.2011
07.04.2011
04
F11/271/1136631124Slovenská pošta a.s.
Poštový úver - 3/2011
693.2611.04.2011
08.04.2011
04
F11/196/1137972316Ing. Zuzana Šparcová
Vypracovanie energetického certifikátu budovy - ZŠ Lipová Rajec.
1320.0017.03.2011
11.04.2011
04
F11/212/1140243613Mgr. art. Miroslav Slúka
Reštaurátorský výskum fasád Radnice
4920.0028.03.2011
11.04.2011
04
F11/213/110JUDr. Alena Majerčiaková
Notárske služby - zriadenie záložného práva -sp.zn.N 70/2011,NCRzp 3839/20
241.0828.03.2011
11.04.2011
04
F11/214/1142054575Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie
Posypový materiál na zimnú údržbu 2010/2011
1048.5728.03.2011
11.04.2011
04
F11/215/1133854220AMD - Ing. Dolník Ján
Čistiace prostriedky - ŠJ pri MŠ Mudrochova, Rajec
119.7229.03.2011
11.04.2011
04
F11/219/1137805533Združenie obcí Rajecká dolina
Príspevok na činnosť - 04/2011
668.3631.03.2011
11.04.2011
04
F11/224/1137908928JUDr. Anna Kecerová Veselá
Právne služby - 3/2011
818.6401.04.2011
11.04.2011
04
F11/227/1137907450ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200.
Fond prevádzky, údržby a opráv v Poliklinike - 4. - 6. 2011
1282.7204.04.2011
11.04.2011
04
F11/221/1131577075MEPURA spol. s r.o.
Práca s plošinou - orezávanie konárov
165.6031.03.2011
12.04.2011
04
F11/232/1131560385ROSS s.r.o.
Dodávku vody pre zametací voz pre rok 2011. Cena dohodou.
17.6404.04.2011
12.04.2011
04
F11/234/1133856052Stanislav URÍK - Staviteľ
Zapožičanie vibračnej dosky na opravu výtlkov + obrubníky
96.0004.04.2011
12.04.2011
04
F11/243/1114228777ELEKTRO Domanický Ján
El.inšt.práce-oprava ističa-byt.dom S.Chal.
20.7606.04.2011
12.04.2011
04
F14/23/1117784441AGROSEVA
Nákup potravín
372.6131.03.2011
12.04.2011
04
F14/24/1145530190MAPAS SK, s.r.o.
Nákup potravín
176.9229.03.2011
12.04.2011
04
F14/25/1131777465NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
53.9606.04.2011
12.04.2011
04
F11/217/1136391000DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Stravné lístky
3300.0031.03.2011
13.04.2011
04
F11/218/1135848260Pro Solutions, s.r.o.
Didakt. pomôcka LOGICO - MŠ Mudrochova
178.0031.03.2011
13.04.2011
04
F11/226/1143191355Vladimír Dubec
Správa majetku v Poliklinike - 3/2011
316.0004.04.2011
13.04.2011
04
F11/228/1133856052Stanislav URÍK - Staviteľ
Vývoz odpadu vo VOK - 3/2011
678.7904.04.2011
13.04.2011
04
F11/229/1131930387Skládka odpadov Rajeckého regiónu
Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja - 3/2011
6746.0904.04.2011
13.04.2011
04
F11/230/1136400491T+T, a.s.
Vývoz odpadu - obyvatelia - 3/2011
2809.7304.04.2011
13.04.2011
04
F11/231/1136400491T+T, a.s.
Vývoz odpadu - firmy - 3/2011
985.4804.04.2011
13.04.2011
04
F11/242/1136013391BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 3/2011
1723.7906.04.2011
13.04.2011
04
F11/233/1136376981GAJOS s.r.o.
Činnosť TPO, BOZP-1.štvrťr.2011-Mesto Rajec,MŠ Mudr., MŠ Obr.mieru
219.0704.04.2011
15.04.2011
04
F11/235/1135815256Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Zál. platba na dodávku plynu 4/2011
4643.0004.04.2011
15.04.2011
04
F11/236/1136672297Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné, stočné, zrážky -ŠJ pri MŠ Obr. mieru
504.9604.04.2011
15.04.2011
04
F11/237/1136672297Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné, stočné - Kult. dom - do 24.3.11
264.6004.04.2011
15.04.2011
04
F11/238/1136672297Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné, stočné - MsÚ a byt.dom S.Ch.1089 - do 24.3.11
890.4004.04.2011
15.04.2011
04
F11/239/1136672297Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Zrážková voda - Kult. dom - do 18.3.11
265.6204.04.2011
15.04.2011
04
F11/240/1136672297Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné,stočné a zrážková voda-byt.dom Bystrická 78(do 24.3.a30.3.11)
200.5204.04.2011
15.04.2011
04
F11/241/1136013391BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 3/2011
2706.6406.04.2011
15.04.2011
04
F11/245/1131592503Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
Zb.zák. SR,roč.2011- 2.preddavok
50.0006.04.2011
15.04.2011
04
F11/248/1131581731FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
Kopírovacie služby - MsÚ
132.7707.04.2011
15.04.2011
04
F11/249/1136425818GOLF PARK RAJEC a.s.
Nájom BMW X5 - 3/2011
398.3307.04.2011
15.04.2011
04
F11/250/1135763469SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne poplatky - MsÚ a Klub dôchodcov - 3/2011
221.2407.04.2011
15.04.2011
04
F11/251/1135763469SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne hovory - MsP - 3/2011
18.4707.04.2011
15.04.2011
04
F11/252/1131581731FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
Kopírovacie služby - MsP
8.2907.04.2011
15.04.2011
04
F11/260/1136403008Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 4/2011
5790.0011.04.2011
15.04.2011
04
F11/261/1136403008Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - MŠ + ŠJ Obr. mieru - 4/2011
327.0011.04.2011
15.04.2011
04
F11/262/1136403008Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - bytové domy - 4/2011
37.0011.04.2011
15.04.2011
04
F11/263/1136403008Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba el. energia - byt. dom S. Chalupku 1089 - 4/2011
10.0011.04.2011
15.04.2011
04
F11/264/1136403008Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba el. energia - ŠJ Mudrochova - 4/2011
236.0011.04.2011
15.04.2011
04
F11/265/1136403008Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba el. energia - MŠ Mudrochova - 4/2011
39.0011.04.2011
15.04.2011
04
F11/266/1136403008Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - práčovňa - 4/2011
19.0011.04.2011
15.04.2011
04
F11/267/1136403008Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platby -el. en. - VO,Kl.dôch,WC,trh,kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne - 4/
3698.0011.04.2011
15.04.2011
04
F11/268/1135763469SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne poplatky - MŠ Obr. mieru - 3/2011
28.3311.04.2011
15.04.2011
04
F11/269/1131322832SLOVNAFT, a.s.
PHM - 3/2011(do 31.3.2011)
689.2607.04.2011
15.04.2011
04
F11/272/1136372111KRANKAS s.r.o.
Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - 3/2011
148.8211.04.2011
15.04.2011
04
F11/278/1135763469SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne poplatky - MŠ Mudrochova - 3/2011
24.1012.04.2011
15.04.2011
04
F11/292/1136000477Bros s.r.o.
Sieťovanie PC
6211.1019.04.2011
19.04.2011
04
F13/29/1117784441AGROSEVA
Nákup potravín
240.2831.03.2011
19.04.2011
04
F13/30/1100169048COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Nákup potravín
527.2431.03.2011
19.04.2011
04
F13/31/1135407743Združenie FUROND
Nákup potravín
41.0404.04.2011
19.04.2011
04
F11/244/1136381250VITAL a.s.
Stôl pod PC - fin. odd.- č. dv. 24
117.9006.04.2011
21.04.2011
04
F11/246/1136438766Euro Dotácie , s.r.o.
Projekt Čisté mesto - vypracovanie žiadosti o NFP
14628.0006.04.2011
21.04.2011
04
F11/253/1136672297Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Balastné vody Farský úrad -28.2.-31.3.2011
101.4607.04.2011
21.04.2011
04
F11/254/1136672297Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné,stočné,zrážky-byt.dom Lúčna-do 31.3.2011
1334.1607.04.2011
21.04.2011
04
F11/255/1136672297Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné,stočné,zrážky-byt.dom 1.mája 430-do 31.3.2011
1005.3607.04.2011
21.04.2011
04
F11/256/1136672297Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné,stočné-byt.dom S.Chal.1088-do 31.3.2011
340.2007.04.2011
21.04.2011
04
F11/257/1136672297Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné - Vojtová 1.1.- 31.3.2011
97.9207.04.2011
21.04.2011
04
F11/258/1131577075MEPURA spol. s r.o.
Práca s plošinou - orezávanie konárov
152.4008.04.2011
21.04.2011
04
F11/259/1131560385ROSS s.r.o.
2 ks dopravné značky
69.3608.04.2011
21.04.2011
04
F11/273/1136376981GAJOS s.r.o.
Prenosné hasiace prístroje-MŠ Obr.mieru
60.4811.04.2011
21.04.2011
04
F11/274/1135680202SWAN, a.s.
Telefónne poplatky - 3/2011
96.1611.04.2011
21.04.2011
04
F11/275/1135810734DATALAN a.s.
Seminár - informačný systém Korwin(Kalma S.)
60.0008.04.2011
21.04.2011
04
F11/276/1136361585Nelson Services s.r.o.
Internetové služby - 4/2011
49.5611.04.2011
21.04.2011
04
F11/277/1135697270Orange Slovensko a.s.
Telefónne poplatky - MsÚ a MsP - 3/2011
407.3711.04.2011
21.04.2011
04
F11/279/1133854220AMD - Ing. Dolník Ján
Čistiace prostriedky - MŠ Obr.mieru, Rajec
28.8612.04.2011
21.04.2011
04
F11/281/1131628541SATES a.s.
Kotvy na spomaľovače
156.0013.04.2011
21.04.2011
04
F11/282/1135683929OTIS Výťahy s.r.o.
Oprava výťahu - ŠJ Mudrochova
72.8414.04.2011
21.04.2011
04
F11/290/1136000477Bros s.r.o.
Tonery, mechanika,pevný disk,záloh.systém
530.4015.04.2011
21.04.2011
04
F13/32/1131777465NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
58.8006.04.2011
26.04.2011
04
F13/33/1136324124DEMIFOD, spol. s.r.o.
Nákup potravín
99.1206.04.2011
26.04.2011
04
F13/34/1135407743Združenie FUROND
Nákup potravín
21.2119.04.2011
26.04.2011
04
F14/21/1117931533Viliam Pekný FIT I
Nákup potravín
617.1831.03.2011
27.04.2011
04
F14/22/1133367612Mária Pekná FIT ll
Nákup potravín
10.3331.03.2011
27.04.2011
04
F14/26/1136396281V.E.N.U.S. Čadca, spol. s.r.o.
Nákup potravín
191.8312.04.2011
27.04.2011
04
F14/27/1131777465NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
100.9813.04.2011
27.04.2011
04
F11/280/1135289830Záň Ľubomír
Údržba miestnych komunikácií - 3/2011
602.4013.04.2011
28.04.2011
04
F11/283/1136403008Stredoslovenská energetika, a.s
Nedoplatok -el. energia - MsÚ budova a Radnica -3/2011
358.1614.04.2011
28.04.2011
04
F11/284/1144456690P.K.L. elektrik s.r.o.
Zriadenie nového bleskozvodu - na Radnici
1282.9614.04.2011
28.04.2011
04
F11/286/1131338551Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
Prenájom kopírky 4/2011
196.5115.04.2011
28.04.2011
04
F11/287/1133856052Stanislav URÍK - Staviteľ
Vývoz odpadu vo VOK - 4/2011
1148.4515.04.2011
28.04.2011
04
F11/288/1135410931Pavol Kumančík
Úprava a údržba plochy futbal. štadióna
278.8815.04.2011
28.04.2011
04
F11/289/1131577075MEPURA spol. s r.o.
Práca s plošinou - údržba VO
66.0015.04.2011
28.04.2011
04
F11/291/1136407763Žilinský večerník a.s.
Zverej.inzerátu na odpredaj domu č.288 a parc.č.1221/2 KNC v k.ú.Rajec.
22.0018.04.2011
28.04.2011
04
F11/285/1135810734DATALAN a.s.
Údržba inform. systému Korwin - 3/2011
402.3115.04.2011
29.04.2011
04
F11/293/110Ing. Cibulová Daniela
Audítor.overenie účtov.,roč.účt.závierky a Závereč.účtu mesta za r.2010
720.0019.04.2011
29.04.2011
04
F11/294/1114228777ELEKTRO Domanický Ján
El. inštalačné práce - oprava VO
795.8419.04.2011
29.04.2011
04
F11/301/1136000477Bros s.r.o.
Ochr.údajov 3-4/2011
50.0029.04.2011
29.04.2011
04
F11/302/1136000477Bros s.r.o.
Multifunkč.zar. Laser Brother - sekretariát
339.6029.04.2011
29.04.2011
04
F11/303/1136382973AGROREGIÓN a.s.
Uskladnenie dlažby za r. 2011
360.0026.04.2011
29.04.2011
04
  03/2011  Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -10 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 6,630MB 
  03/2011   Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -85 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 26,561MB 
  03/2011   Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -16 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 7,849MB