Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

FAKTÚRY MESTA RAJEC
za obdobie 01.11.2011 - 30.11.2011

Číslo
faktúry
IČODodávateľ
Predmet fakturácie
Fakturov.
Uhradena
suma
Dátum
doručenia
úhrady
M
F11/740/1136391000DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Stravné lístky 900 ks.
2700.0027.10.2011
09.11.2011
11
F11/761/1136400491T+T, a.s.
Vývoz odpadu - obyvateľstvo - 10/2011
2246.4503.11.2011
11.11.2011
11
F11/765/1131930387Skládka odpadov Rajeckého regiónu
Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja - 10/2011
7077.8807.11.2011
11.11.2011
11
F11/769/1136013391BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 10/2011
1434.3807.11.2011
11.11.2011
11
F11/768/1136013391BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 10/2011
2403.6207.11.2011
14.11.2011
11
F11/741/1135810734DATALAN a.s.
- Registratúr.kniha 2011,SW pre skenovanie dokumentov, Implementačné práce
3552.0027.10.2011
16.11.2011
11
F11/755/1136403008Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 11/2011
3832.0003.11.2011
16.11.2011
11
F11/757/1136403008Stredoslovenská energetika, a.s
Zál.platby el.en.-VO,Kl.dôch.,WC,trh,NO,Kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne-11/20
3528.0003.11.2011
16.11.2011
11
F11/758/1135815256Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Zál. platba na dodávku plynu 11/2011
6584.0003.11.2011
16.11.2011
11
F11/781/1136403008Stredoslovenská energetika, a.s
Nedoplatok - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 10/2011
2829.5209.11.2011
18.11.2011
11
F11/800/1136000477Bros s.r.o.
PC zostavy pre SOcÚ - 2 ks; Objednávka č. 2011/4/100096;
1290.0018.11.2011
21.11.2011
11
F11/804/1137430599ZÁŇ JOZEF /VODO-ÚK-PLYN/
Vodoinštalač. práce v MŠ Mudrochova Rajec.
1470.0021.11.2011
29.11.2011
11
F11/57/1136404322I.B.S., spol. s r.o.
Pamiatková zóna Rajec - úpravy spevnených plôch - Dodatok č. 2
34482.6825.01.2011
30.11.2011
11
Faktúry za mesiac 12/2011 sú v novom zverejňovacom systéme v záložke "ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY"