Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Civilná ochrana

ZABEZPEČENIE CIVILNEJ OCHRANY V RAJCI

Súčasná doba nás denne presviedča o tom, že klimatické zmeny a technologická vyspelosť spoločnosti prinášajú rôzne riziká, ktoré môžu mať priamy vplyv na naše zdravie a v krajnom prípade aj na naše životy.

Hlavný poslaním civilnej ochrany je ochrana ľudí, ich zdravia a majetku. Každý deň sa stretávame s rôznymi rizikami, ktoré sú okolo nás, či už v rámci svojej pracovnej činnosti v cestnej premávke, ako aj v našom bezprostrednom okolí, kde bývame a podobne. Na to, aby sme sa mohli vyhnúť takýmto rizikám, je potrebné v prvom rade ich poznať, vedieť posúdiť ich vplyv na naše životy a prijať adekvátne opatrenia voči nim, teda chrániť sa.

V prípade že by akákoľvek živelná pohroma, havária, či katastrofa postihla naše územie, musí byť už dnes pripravená rada opatrení súvisiacich s ochranou občanov v našom meste. Prvoradou úlohou obce je včas varovať obyvateľov o nebezpečenstve, vykonať záchranné práce, evakuovať obyvateľov na postihnutej časti územia a plniť ďalšie úlohy s tým spojené. Našim cieľom je prioritne informovať obyvateľstvo a verejnosť o dôležitých informáciách  v podmienkach Mesta Rajec, s dôrazom na informácie o zdrojoch ohrozenia, možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí atď.