Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Opatrovateľská služba

Máte v rodine príbuzného, ktorý je odkázaný na pomoc druhej osoby?

Človek s pribúdajúcimi rokmi prichádza nato, že už nie všetko dokáže vybaviť, urobiť či pozháňať ako kedysi. S pribúdajúcim vekom sily ubúdajú, a akosi sa nám niekedy zdá, že už neurobíme veci tak rýchlo, prípadne tak dobre . Pokiaľ v rodine nastane situácia, že ostane človek odkázaný na pomoc druhej osoby v starostlivosti o domácnosť, prípadne pri každodenných úkonoch sebaobsluhy, je na mieste požiadať o pomoc.

Ako postupovať, keď potrebujete pre seba, prípadne iného člena rodiny pomoc v čase, keď sú všetci zamestnaní, študujú, alebo sa zdržujú z iných dôvodov mimo domácnosti. Na referáte sociálnych služieb na základe vašej žiadost získate kompletného sociálne poradenstvo a informácie, aby ste sa dokázali zorientovať v neľahkej sociálnej situácii.

Všetky základné informácie získate u zodpovednej pracovníčky referátu sociálnych služieb (odd. organizačno-administratívne).

Cieľom opatrovateľskej služby je poskytnúť komplexnú starostlivosť o prijímateľa sociálnej služby v jeho prirodzenom prostredí na čas, kedy to nevyhnutne potrebuje. Poskytovanie starostlivosti terénnou formou považujeme za efektívny nástroj na zabezpečenie zotrvania svojich obyvateľov vo svojom domácom prostredí a na predchádzanie ich umiestňovania do pobytových zariadení.

Strategická vízia

Víziou domácej opatrovateľskej služby Mesta Rajec je poskytovanie odborných a kvalitný sociálnych služieb smerujúcich k vytvoreniu čo najvyššej miery sebestačnosti a autonómie prijímateľov pri ich najvyššej spokojnosti.

Poslanie

Poslaním domácej opatrovateľskej služby Mesta Rajec je poskytovanie terénnej sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách a starostlivosť o obyvateľov na základe ich individuálnych potrieb s cieľom čo najdlhšieho zotrvania v domácom prostredí pri zachovaní čo najvyššej miery sebestačnosti a samostatnosti.

Prístup ku prijímateľovi opatrovateľskej služby

Mesto Rajec preferuje individuálny prístup ku každému klientovi, pretože je dôležitým aspektom k dodržiavaniu jeho základných práv a zachovaniu dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby.