Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Legislatíva mesta

Mesto Rajec môže pre zabezpečenie funkcií mesta a jeho obyvateľov zriaďovať mestské podniky, príspevkové a rozpočtové organizácie v súlade s potrebami mesta a platnou legislatívou. Organizácie a ich pracovníci sú povinní vykonávať činnosť v zmysle zákonov na všeobecný prospech mesta Rajec, jeho obyvateľov a návštevníkov, chrániť majetok mesta a hospodárne nakladať so zverenými príspevkami na činnosť. Mesto Rajec zriaďuje, alebo má majetkovú účasť vo viacerých organizáciach. Ich cieľom je poskytovať dôležité služby pre obyvateľov mesta, kvalitne, efektívne a transparentne.

  • Organizácie bez právnej subjektivity: Materská škola, Mudrochova ul., Rajec; Materská škola, ul. Obrancov mieru, Rajec.

  • Rozpočtové organizácie: Základná škola, Lipová ul., Rajec; Základná umelecká škola Rajec; Domov vďaky.

  • Dcérska spoločnosť: Technické služby mesta Rajec.

  • Ostatné: Klub dôchodcov - denné centrum, Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ).

Informácie o mestských organizáciách.