Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Fyzická osoba, ktorá opatruje má možnosť čerpať si voľno aj po jednotlivých dňoch, nie však po hodinách. Aj časť dňa sa považuje za celý deň.

Počas poskytovania odľahčovacej služby Mesto Rajec, ako poskytovateľ sociálnej služby, poskytne fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím terénnu sociálnu službu, t.j. opatrovateľskú službu.

Na referáte sociálnych služieb Spoločného obecného úradu na základe vašej žiadosti získate kompletného sociálne poradenstvo a informácie, aby ste sa dokázali zorientovať v neľahkej sociálnej situácii.

Všetky základné informácie získate u zodpovednej pracovníčky referátu sociálnych služieb (odd. organizačno-administratívne).