Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Symboly mesta Rajec

Erb mesta

Historickým patrónom mesta Rajec a dominantnou postavou erbu mesta Rajec je svätý Ladislav. 

Erb Rajca pozostáva z modrého trojuholníkového ranogotického štítu. V modrom  štíte je strieborne odetý sv. Ladislav so zlatou halapartňou a červeným štítom so strieborným dvojitým krížom. V slávnostnom prevedení je v modrom podklade strieborné ľaliovanie.

V jednoduchom prevedení možno namiesto zlatej farby použiť žltú a namiesto striebornej bielu. Erb je rekonštrukciou najstaršieho známeho pečatidla, ktoré vzniklo na prelome 14. – 15. storočia.

Erb mesta Rajec

Zástava a vlajka mesta

Zástava mesta Rajec v slávnostnom prevedení je visiaca. V hornej tretine je vo farebnom prevedení umiestnená postava sv. Ladislava s halapartňou a štítom a v spodných dvoch tretinách bielomodré pásy.

Vlajka mesta Rajec je tvorená podľa mestskej zástavy, avšak rozmery nie sú predpísané a riadia sa praktickými a estetickými hľadiskami.

Zástava a vlajka mesta

Pečať mesta

Pečať mesta Rajec je kruhová s kolopisom - pečať mesta Rajec. V centrálnej časti je postava sv. Ladislava s halapartňou v pravej ruke a štítom s dvojkrížom v pravej ruke. V pozadí je ľaliovanie.

Z pečate mesta je odvodená pečiatka, ktorá tvorí kruh v priemere 35 mm, v ktorom je erbová figúra s ľaliovaním mestského znaku umiestnená do okrúhlej kružby, okolo ktorej je kruhový nápis príslušného orgánu.

Pečať mesta

Logo mesta

Logo mesta Rajec znázorňuje historickú renesančnú radnicu zo 16. storočia, ktorá patrí k najkrajším historickým pamiatkam. Pôvabná starosvetsky pôsobiaca stavba sa nachádza uprostred typického stredovekého námestia - námestia s pravidelným štvoruholníkovým tvarom, do ktorého zo štyroch strán ústia dve ulice zvierajúce pravý uhol.

Logo mesta

Farby mesta

Farbami mesta Rajec sú modrá a biela.

Modrá:
  • CMYK: 100; 95; 5; 0
  • RGB: 0; 13; 242
  • HEX: #000df2
  • Pantone farba: 2735
Farby mesta