Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Mesačník mestského úradu v Rajci vychádza od roku 1957. Každoročne sa vydá 11 čísiel z toho jedno dvojčíslo – júl/august.

V mesačníku Rajčan sú uverejňované články o dianí v meste, rozhovory s primátorom o aktuálnej situácii v meste, prezentujú sa v ňom usporiadané akcie a podujatia, pozvánky na kultúrne akcie, o svojej činnosti v ňom informujú aj všetky školy, športové kluby či organizácie v meste Rajec.

História

Prvé číslo Rajčana vyšlo v októbri v r. 1957. Redakcia sídlila v bývalej Jedenásťročnej škole v Rajci a vydával ho vtedajší osvetový dom. Rajčan vždy vydávali a tvorili dobrovoľníci, ktorí si museli popri svojom zamestnaní nájsť čas na zostavenie každého nového čísla. Preto Rajčan nebol vždy mesačník. Boli obdobia, že vyšli aj dve čísla do mesiaca, ale boli aj obdobia, že vyšlo jedno číslo za 2-3 mesiace. Rozdiely boli aj v rozsahu. Niektoré čísla mali iba 4-6 strán.

Od čísla 7-8/2019 je mesačník Rajčan nepredajný a distribuuje sa do domácností a firiem v meste Rajec bezplatne. Časopis je prístupný aj v elektronickej podobe na webstránke mesta Rajec alebo v aplikácii RAJEC.