Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Extrémizmus v spoločnosti

Na slovo extrémizmus narážame v poslednom čase na každom kroku: v titulkoch mediálnych správ, v analýzach expertov, v postrehoch komentátorov, vo vyjadreniach politikov i občianskych aktivistov. Hemží sa na sociálnych sieťach, skloňuje sa v kaviarňach, pohostinstvách a neraz aj pri rodinných stoloch.

V súčasnosti sa stáva témou, ktorej venujú pozornosť nielen médiá a odborníci, ale aj laická verejnosť. Vyvoláva ju najmä fakt, že niektorí jednotlivci alebo skupiny obyvateľstva bez zábran používajú fyzické násilie či hrozbu použitia násilia s cieľom obmedziť, potláčať, znemožniť výkon základných práv a slobôd pre určité skupiny obyvateľstva definované ich pohlavím, národnosťou, rasou, etnikom, farbou pleti, vierovyznaním, jazykom, sexuálnou orientáciou, príslušnosťou k spoločenskej triede, majetkom. Súčasnú vlnu extrémizmu je teda možné považovať za obrovský problém a jeho riešenie je dnes veľmi aktuálne.

Mesto Rajec v spolupráci s Odborom prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR a Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline, pod záštitou primátora mesta Rajec Ing. Milana Lipku, dňa 3. októbra v čase od 08.45 do 11.30 hod. v Kultúrnom dome v Rajci, zorganizovalo preventívnu aktivitu s názvom „Extrémizmus v spoločnosti“. 

Zúčastnili sa jej študenti 1. až 4. ročníka Gymnázia v Rajci, žiaci 8. až 9. ročníka Katolíckej spojenej školy Rajec a Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci – celkom 280 študentov a žiakov.

Obsahom preventívnej aktivity bol príhovor primátora mesta, divadelné predstavenie na tému Extrémizmus v spoločnosti odohrané hercami rajeckého ochotníckeho súboru Kožkár, prednáška lektora Odboru prevencie kriminality MV SR a následná diskusia s účastníkmi preventívnej aktivity.

Mesto Rajec sa pokúsilo uskutočnenou preventívnou aktivitou všetkým zúčastneným priblížiť problematiku extrémizmu v spoločnosti, vyvolať diskusiu na danú tému, napomôcť k správnemu rozhodovaniu počas krízových situácií a prispieť k riešeniu problému extrémizmu v našej spoločnosti.

Mgr. Adrian Begáň, náčelník MsP Rajec
Snímky: archív MsP