Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky
VEDENIE MESTA
8 Primátor mesta
9 Podateľňa; Sekretariát primátora mesta a prednostu MsÚ
10 Prednosta
19 Hlavný kontrolór
ODDELENIE SPRÁVNE, MATRIKA
1 Vedúca oddelenia správneho
2 Evidencia obyvateľstva, sociálne služby
15 Opatrovateľská služba
18 Informatik
20 Matrika
ODDELENIE VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
3 Stavebný úrad
4 Evidencia bytov, regionálny rozvoj, verejné obstarávanie
5 Vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia
6 Odpadové hospodárstvo, zeleň
7 Verejné osvetlenie, prenájom kultúrneho domu
ODDELENIE FINANČNÉ A SPRÁVY MESTSKÉHO MAJETKU
14 Pokladňa
13 Mzdové oddelnie
15 Koordinátor školstva
21 Mzdové oddelenie, daň z nehnuteľnosti, učtáreň
22 Vedúca finančného oddelenia
23 Komunálny odpad, rozpočtár mesta
17
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - Oddelenie dokladov,
vysunuté pracovisko Rajec...viac informácií
ZASADAČKY MESTSKÉHO ÚRADU
VZ Veľká zasadačka
MZ Malá zasadačka