Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky
Volebný obvod č. 1
 Peter Hanus, Mgr.  
Komisia finančná - člen komisie
Komisia sociálno-zdravotná - člen komisie
 Bohuslav Gelatka, JUDr.  
Člen Mestskej rady do 27.2.2019
Komisia finančná - predseda komisie
Komisia na ochranu verejného poriadku - člen komisie
Komisia na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta - člen komisie
 Ján Pekara  
Komisia na ochranu verejného poriadku - člen komisie
 Michal Šupka, Mgr.  
 Komisia pre školstvo, kultúru a šport - člen komisie
Volebný obvod č. 2
 Róbert Augustín, Mgr.  
Člen Mestskej rady do 27.2.2019
Komisia výstavby a životného prostredia - predseda komisie
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci - člen komisie
 Peter Pekara, Ing.  
Komisia výstavby a životného prostredia - člen komisie
Volebný obvod č. 3
 Ján Kavec  
Člen Mestskej rady do 27.2.2019
Komisia pre školstvo, kultúru a šport - predseda komisie
 Ján Mihalec, PaedDr.  
Člen Mestskej rady do 27.2.2019
Komisia na ochranu verejného poriadku - predseda komisie
Komisia pre školstvo, kultúru a šport - člen komisie
Komisia na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta - člen komisie
 Vladimír Rybár  
Komisia výstavby a životného prostredia - člen komisie
Komisia na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta - člen komisie
Gustáv Mucha, Ing. - zánik mandátu 31.12.2019
Volebný obvod č. 4
 Lumír Kardoš  
Komisia výstavby a životného prostredia - člen komisie
Komisia pre školstvo, kultúru a šport - člen komisie
 Martin Matejka  
Komisia pre školstvo, kultúru a šport - člen komisie
 Marta Repková, Bc.  
Komisia sociálno-zdravotná - člen komisie
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci - člen komisie
 Zuzana Žideková, Ing.  
Člen Mestskej rady do 27.2.2019
Komisia finančná - člen komisie
Komisia sociálno-zdravotná - predseda komisie
Poznámka: Mestská rada bola uznesením MZ č. 15/2019 zo dňa 28. februára 2019 zrušená.
 
Volebné obvody Mesta Rajec
Volebný obvod č. 1:
Lipová, Hollého (č.1-49), Javorová, Smreková, Ružová, Jabloňová, Orgovánová
Volebný obvod č. 2:
1. mája, Fučíkova, Hurbanova (č.1-4; 6-11), Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Nádražná (č. 25-37), Obrancov mieru, S.Chalupku, Záhradnícka
Volebný obvod č. 3:
Bystrická, Hollého (rod.domy č. 60-116), Hurbanova (č. 5), Kmeťova, Kollárova, Komenského, Kostolná, M. R. Štefánika, Nádražná (č. 1-23; 38-60), Námestie A. Škrábika, Námestie SNP, Partizánska (č. 1-10; 134-143), Sládkovičova, Vojtová, Zakamenica, Šafárikova, Športová, Švermova, Lúčna, Bielisko, Hviezdoslavova, Štúrova
Volebný obvod č. 4:
Alexyho, Benkova, Frivaldského, Fullova, Haškova, Janka Kráľa, Jilemnického, Mudrochova, Nerudova, Partizánska (č. d. 11-133; 144), Plávkova, Pri Rajčanke, Slottova