Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Príspevky - inzercia - kontakt

Od čísla 7-8/2019 je mesačník Rajčan nepredajný a distribuuje sa do domácností a firiem v meste Rajec bezplatne. Časopis je prístupný aj v elektronickej podobe na webstránke mesta Rajec alebo v aplikácii RAJEC.
 

Uzávierka príspevkov a inzercie

V mesačníku Rajčan je možné zadať plošnú inzerciu.

Svoje príspevky alebo inzerciu môžete podať najneskôr do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom si objednávate inzerciu alebo bude zverejnený príspevok:

  • poštou na adresu redakcie,
  • e-mailom,
  • osobne: Mestský úrad Rajec, odd. kultúry a športu.

Cenník inzercie v mesačníku Rajčan

ROZMER (š x v) CENA
1/8 strany (92,5 x 58,5 mm) 10,00 €
1/4 strany (92,5 x 122 mm) 20,00 €
1/2 strany (190 x 122 mm) 40,00 €
1 strana (190 x 249 mm) 60,00 €
poplatok za vytvorenie inzercie   10,00 €
UPOZORNENIE:
Bez predchádajúceho súhlasu Mesta Rajec nie je možné zverejnené príspevky kopírovať, upravovať, rozmnožovať, distribuovať a ďalej zverejňovať.

Zverejňovanie jubilantov v mesačníku Rajčan

Mesto Rajec na základe zákona o ochrane osobných údajov pripravilo od 18.6.2021 zmenu v spôsobe zverejňovania jubilantov v spoločenskej rubrike mesačníka Rajčan.

Ak budete chcieť byť zverejnení v tomto mesačníku, je potrebné prísť na mestský úrad.

V prípade občanov, ktorí slávia v blížiacom sa mesiaci 65, 70, 75, 80 a viac rokov života a majú záujem zverejniť svoje jubileum v mesačníku  Rajčan, je možnosťou len osobná návšteva Mestského úradu Rajec. Na mestskom úrade jubilant podpíše žiadosť o zverejnenie svojho jubilea a taktiež súhlas so zverejnením tohto jubilea. Prípadne vypíše a donesie na mestský úrad súhlas zverejnený v niektorých číslach mesačníka Rajčan.

V prípade imobilných obyvateľov, ktorí by chceli byť v rubrike zverejnení, stačí zavolať alebo zaslať žiadosť mailom vedúcej odd. organizačno-administratívneho. Poverená osoba následne jubilujúceho osobne navštívi a prinesie súhlas so spracovaním osobných údajov priamo k nemu domov.

Takto ošetrené údaje budeme môcť následne uverejniť v spoločenskej rubrike mesačníka Rajčan.

Pre bližšie informácie kontaktujte:

Alena Uríková

vedúca organizačno-administratívneho odd.

Miroslava Hodasová, Ing.

referát evidencie obyvateľstva

Telefónne číslo
+421 41 507 65 11
Mailová adresa
miroslava.hodasova​@rajec.sk