Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky
Názov zmluvy: Informatívny splátkový kalendár za zmluvu RA-XXOS010S 
Predmet zmluvy: Splátkový kalendár' za poskytovanie internetových služieb.
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. Nelson Services, s.r,o,; 013 13 Konská 338
Dátum podpisu: 08.12.2011 Dátum zverejnenia: 09.12.2011 Dátum účinnosti: 01.01.2012
Názov zmluvy: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrickú energiu 
Predmet zmluvy: Rozpis platieb.
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. Stredoslovenská energetika, a.s.; Pri Rajčianke 859114B, Žilina
Dátum podpisu: 28.12.2011 Dátum zverejnenia: 29.12.2011 Dátum účinnosti: 01.01.2012
Názov zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet zmluvy: Zmena pôvodného programu služieb účastníka.
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, Bratislava
Dátum podpisu: 23.01.2012 Dátum zverejnenia: 26.01.2012 Dátum účinnosti:27.01.2012
Informácia o uzatvorení zmluvy § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním, uzavretá podl'a §48 Autorského zákona č.618/2003 Z.z.(AZ)
Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie - súhlasu používatel'ovi na použitie hudobných diel podl'a § 18 ods. 2 AZ - ples - hudobná skupina ABC-Dance
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
Dátum podpisu: 06.03.2012 Dátum zverejnenia: 12.03.2012
Informácia o uzatvorení zmluvy § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním, uzavretá podl'a §48 Autorského zákona č.618/2003 Z.z. (AZ)
Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie - súhlasu používatel'ovi na použitie hudobných diel podl'a § 18 ods. 2 AZ - folklórny súbor Limbora z Prečína
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
Dátum podpisu: 06.03.2012 Dátum zverejnenia: 12.03.2012
Názov zmluvy: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrickú energiu 
Predmet zmluvy: Rozpis platieb.
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. Stredoslovenská energetika, a.s.; Pri Rajčianke 859114B, Žilina
Dátum podpisu: 26.03.2012 Dátum zverejnenia: 29.03.2012 Dátum účinnosti: 01.04.2012
Informácia o uzatvorení zmluvy § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
Názov zmluvy: Zmluva o sprostredkovaní koncertu Honzu a Frantu Nedvědovcov so skupinou
Predmet zmluvy: Koncert Honzu a Frantu Nedvědovcov so skupinou
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. M-ART A, Námestie 1. mája 16, Bratislava
Dátum podpisu: 27.03.2012 Dátum zverejnenia: 29.03.2012
Informácia o uzatvorení zmluvy § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním, uzavretá podl'a §48 Autorského zákona č.618/2003 Z.z.(AZ)
Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie - súhlasu používatel'ovi na použitie hudobných diel podl'a § 18 ods. 2 AZ - Koncert populárnej hudby na voľnom priestranstve - Rajecké Ladislavské hody
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
Dátum podpisu: 16.06.2012 Dátum zverejnenia: 25.06.2012
Informácia o uzatvorení zmluvy § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním, uzavretá podl'a §48 Autorského zákona č.618/2003 Z.z.(AZ)
Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie - súhlasu používatel'ovi na použitie hudobných diel podl'a § 18 ods. 2 AZ - Koncert populárnej hudby na voľnom priestranstve - Veľký Rajecký deň - Rajecký maratón a Rajecký jarmok
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
Dátum podpisu: 26.06.2012 Dátum zverejnenia: 01.08.2012
Informácia o uzatvorení zmluvy § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním, uzavretá podl'a §48 Autorského zákona č.618/2003 Z.z.(AZ)
Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie - súhlasu používatel'ovi na použitie hudobných diel podl'a § 18 ods. 2 AZ - Koncert populárnej hudby na voľnom priestranstve - Rozlúčka s prázdninami
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
Dátum podpisu: 01.08.2012 Dátum zverejnenia: 06.08.2012
Názov zmluvy: Konika Minolta Prenájom
Predmet zmluvy: Prenájom, servis a údržba zariadenia Bizhub 350.
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.; Černyševského 10, Bratislava
Dátum podpisu: 07.08.2012 Dátum zverejnenia: 07.08.2012 Dátum účinnosti: 08.08.2012
Názov zmluvy: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 1.10.1993
Predmet zmluvy: Skončenie platnosti Dodatku č. 1 - používanie programu MZDY SOLID k 30.04.2013.
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. MADO, spol. s.r.o., Veľký Diel 3323, Žilina
Dátum podpisu: 15.10.2012 Dátum zverejnenia: 15.10.2012 Dátum účinnosti: 16.10.2012
Detail zmluvy - typ súboru pdf. 
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 03/2012/HUMANET
Predmet zmluvy: Poskytnutie prístupu na používanie služieb systému HUMANET-Mzdy a personalistika prostredníctvom inetrnetu.
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. MADO, spol. s.r.o., Veľký Diel 3323, Žilina
Dátum podpisu: 18.10.2012 Dátum zverejnenia: 18.10.2012 Dátum účinnosti: 19.10.2012
Detail zmluvy - typ súboru pdf. 
Názov zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet zmluvy: Zmena pôvodného programu služieb účastníka.
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, Bratislava
Dátum podpisu: 20.11.2012 Dátum zverejnenia: 20.11.2012 Dátum účinnosti:21.11.2012
Názov zmluvy: Informatívny splátkový kalendár za zmluvu RA-XX050108
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. Nelson Services, s.r,o,; 013 13 Konská 338
Dátum podpisu: 17.12.2012 Dátum zverejnenia: 17.12.2012 Dátum účinnosti: 18.12.2012
Detail zmluvy - typ súboru pdf.
Názov zmluvy: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrickú energiu 
Predmet zmluvy: Rozpis platieb.
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. Stredoslovenská energetika, a.s.; Pri Rajčianke 859114B, Žilina
Dátum podpisu: 07.01.2013 Dátum zverejnenia: 07.01.2013 Dátum účinnosti: 08.01.2013
Detail zmluvy - typ súboru pdf. 
Informácia o uzatvorení zmluvy § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním, uzavretá podl'a §48 Autorského zákona č.618/2003 Z.z.(AZ)
Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie - súhlasu používatel'ovi na použitie hudobných diel podl'a § 18 ods. 2 AZ - Mestský ples; hudobná skupina POLUX
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
Dátum podpisu: 08.03.2013 Dátum zverejnenia: 08.03.2013
Informácia o uzatvorení zmluvy § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním, uzavretá podl'a §48 Autorského zákona č.618/2003 Z.z.(AZ)
Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie - súhlasu používatel'ovi na použitie hudobných diel podl'a § 18 ods. 2 AZ - Veľký Rajecký deň - Rajecký maratón - Rajecký jarmok
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
Dátum podpisu: 25.07.2013 Dátum zverejnenia: 25.07.2013
Informácia o uzatvorení zmluvy § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním, uzavretá podl'a §48 Autorského zákona č.618/2003 Z.z.(AZ)
Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie - súhlasu používatel'ovi na použitie hudobných diel podl'a § 18 ods. 2 AZ - Mesto na kolesách
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
Dátum podpisu: 25.07.2013 Dátum zverejnenia: 25.07.2013
Informácia o uzatvorení zmluvy § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním, uzavretá podl'a §48 Autorského zákona č.618/2003 Z.z.(AZ)
Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie - súhlasu používatel'ovi na použitie hudobných diel podl'a § 18 ods. 2 AZ - Rajrockfest
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
Dátum podpisu: 26.07.2013 Dátum zverejnenia: 26.07.2013
Informácia o uzatvorení zmluvy § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním, uzavretá podl'a §48 Autorského zákona č.618/2003 Z.z.(AZ)
Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie - súhlasu používatel'ovi na použitie hudobných diel podl'a § 18 ods. 2 AZ - Rajecké Ladislavské hody
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
Dátum podpisu: 05.08.2013 Dátum zverejnenia: 05.08.2013
Informácia o uzatvorení zmluvy § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním, uzavretá podl'a §48 Autorského zákona č.618/2003 Z.z.(AZ)
Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie - súhlasu používatel'ovi na použitie hudobných diel podl'a § 18 ods. 2 AZ - Rajecký contry kotlík
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
Dátum podpisu: 14.08.2013 Dátum zverejnenia: 14.08.2013
Informácia o uzatvorení zmluvy § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním, uzavretá podl'a §48 Autorského zákona č.618/2003 Z.z.(AZ)
Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie - súhlasu používatel'ovi na použitie hudobných diel podl'a § 18 ods. 2 AZ - Rozlúčka s prázdninami
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
Dátum podpisu: 23.08.2013 Dátum zverejnenia: 23.08.2013
Informácia o uzatvorení zmluvy § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním, uzavretá podl'a §48 Autorského zákona č.618/2003 Z.z.(AZ)
Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie - súhlasu používatel'ovi na použitie hudobných diel podl'a § 18 ods. 2 AZ - Mestský ples
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
Dátum podpisu: 13.01.2014 Dátum zverejnenia: 13.01.2014
Názov zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet zmluvy: Zmena pôvodného programu služieb účastníka.
Zmluvná strana I. Mestské kultúrne stredisko Rajec; Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec; 
Zmluvná stran II. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Dátum podpisu: 24.04.2014 Dátum zverejnenia: 24.04.2014 Dátum účinnosti: 24.04.2014