Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Projekt Náučný chodník Okolím Rajeckého hradu úspešne ukončený

Logo Interreg Poľsko - Slovensko
Logo VUC Žilina
 

PROJEKT „NÁUČNÝ CHODNÍK OKOLÍM RAJECKÉHO HRADU“ ÚSPEŠNE UKONČENÝ

Aktivity mikroprojektu Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ boli plánované v časovom horizonte 05/2017 až 04/2018. Hlavnými aktivitami bolo vybudovanie náučného chodníka v meste Rajec až po Rajecký hrad – formou informačných tabúľ , čo bolo úspešne zrealizované, ďalej workshop – archeologický výskum na Rajeckom hrade, ktorý bol taktiež úspešne zrealizovaný a prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva partnerov projektu.

Úspešná realizácia projektu vyústila do spoločného stretnutia partnerov a všetkých participujúcich osôb na záverečnej prezentácii výsledkov mikroprojektu a archeologického workshopu. 14.3.2018 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Rajci uskutočnila záverečná prezentácia výsledkov mikroprojektu. Celkom 40 účastníkov z Rajca a zástupcov obce Czechowice-Dziedzice spoločne zhodnotilo realizáciu aktivít projektu a vypočulo si hodnotné odborné príspevky.

O realizácii projektu Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ informoval prednosta Mestského úradu v Rajci, Ing. Ján Jasenovec, PhD., ktorý pútavou prezentáciou predstavil účastníkom stretnutia celý projekt a jeho priebeh.

Zaujímavý príspevok predniesol zástupca spoločnosti VIA MAGNA, s.r.o., Dr. Milan Horňák, ktorý zhodnotil realizáciu a výsledky archeologického workshopu na nálezisku Rajeckého hradu.

Sme radi, že prostredníctvom úspešnej realizácie aktivít mikroprojektu došlo k naplneniu hlavného cieľa projektu: „Zachovanie našej histórie, kultúrneho dedičstva a ochrana a rozvoj prírodného dedičstva.“

 

PL: PROJEKT ,,Edukacyjna ścieżka Wokół Rajeckiego zamku“ Z POWODZENIEM ZAKOŃCZONY 

Działania mikroprojektu Ścieżka edukacyjna "Wokól Rajeckiego zamku"byly zaplanowane na okres od 05/2017 do 04/2018. Główne działania polegały na budowie chodnika edukacyjnego w miejscowości Rajec aż do Rajeckiego zamku - w formie tablic informacyjnych, które z powodzeniem zrealizowano, dalej workshop - badań archeologicznych na Rajeckom zamku, które z powodzeniem zrealizowano i prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego partnerów projektu.

Pomyślna realizacja projektu zaowocowała wspólnym spotkaniem partnerów i wszystkich uczestników w końcowej prezentacji wyników mikroprojektu i archeologicznego workshopu. 14.3.2018 w Domu Kultury w Rajcu odbyła się ostateczna prezentacja wyników mikroprojektów. Łącznie 40 uczestników z Rajca i przedstawicieli społeczności Czechowice-Dziedzice wspólnie ocenili realizację działań projektu i wysłuchali wartościowych wypowiedzi ekspertów.

O realizacji projektu Edukacyjna ścieżka ,,Wokół Rajeckiego zamku“ poinformował szef Urzędu Miejskiego w Rajcu, inż. Dr Ján Jasenovec, który przedstawił uczestnikom prezentacji cały projekt i jego przebieg. Ciekawe przemówienie przedstawił przedstawiciel VIA MAGNA, s.r.o., Dr. Milan Horňák, który ocenił realizację i wyniki workshopu archeologicznego na znalezisku Rajeckiego zamku.

Cieszymy się, że dzięki udanej realizacji działań w ramach mikroprojektu osiągnęliśmy główny cel projektu: "Zachowanie naszej historii, dziedzictwa kulturowego oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego".

Video 3D model historickej podoby Rajeckého hradu

Video z archeologického workshopu

Video TV SEVERKA Okolím Rajeckého hradu