Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Realizácia stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“

Realizácia stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“

Vedúci partner – žiadateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, Slovenská republika; www.rajec.sk

Partner mikroprojektu: Gmina Czechowice-Dziedzice, PL Jana Pawla II 1,Czechowice-Dziedzice 43502, Poľsko; www.czechowice-dziedzice.pl

Plán náučného chodníka:

Informačné tabule náučného chodníka

Informačné tabule náučného chodníka:
  1. Opis náučného chodníka
  2. Opis náučného chodníka
  3. Technické údaje o trase
  4. Zvieratá lesov v okolí Rajca + oddychová zóna
  5. Rastliny Rajeckej kotliny
  6. Popis okolia vyhliadky
  7. Rozhľadňa + oddychová zóna
  8. Hmyz v okolí Rajca
  9. Naše operence
10. História Rajca (kotliny)
11. Replika opevnenia hradu – palisáda
12. História Rajeckého hradu + oddychová zóna

Mobiliár – oddychová zóna

Mobiliár – palisáda

Mobiliár – oddychová zóna

Mobiliár – palisáda

Termín realizácie prác: august až september 2017

Práce spočívajú vo vybudovaní náučného chodníka pozostávajúceho z informačných tabúľ, smerovníkov s odpočinkovými zónami a historickou časťou. Informačné tabule budú umiestnené postupne od budovy Mestského múzea, na začiatku trasy pri vstupe do kúpaliska Veronika a ďalej v zalesnenej časti horského masívu Dubová. Pri nálezisku Rajeckého hradu bude vyhotovená palisáda - replika obrany hradu.

Realizácia stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ začala...

Začali sa práce na realizácii stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“. Realizácia spočíva vo vybudovaní náučného chodníka pozostávajúceho z informačných tabúľ, smerovníkov s odpočinkovými zónami a historickou časťou.

Informačné tabule budú umiestnené postupne od budovy Mestského múzea, na začiatku trasy pri vstupe do kúpaliska Veronika a ďalej v zalesnenej časti horského masívu Dubová. Informačné tabule poskytnú turistom informácie o tunajšej flóre a faune, o histórii okolia mesta Rajec. Tabule budú obsahovať aj informácie o poľskom partnerovi projektu.

Ďalej sa budú realizovať vo vybraných častiach odpočinkové zóny s lavičkami a odpadkovými košmi.

Chodník bude smerovať cez vrchol masívu Dubová po hrebeni až k nálezisku Rajeckého hradu, do obce Jasenové a späť do Rajca sa návštevník vráti jestvujúcim turistickým chodníkom popri toku Čierňanky.

Pri nálezisku Rajeckého hradu bude vyhotovená palisáda – replika obrany hradu.

Plánovaný termín realizácie prác je v mesiacoch august až september 2017.

 

Realizacja budowy ściezki edukacyjnej ,, Wokól Rajeckiego zamku“ sie zaczęła...

Rozpoczęto prace nad realizacją budowy ściezki edukacyjnej ,,Wokól Rajeckiego zamku“: Realizacja polega na budowie ściezki edukacyjnej składającej się z tablic informacyjnych, drogowskazów w strefach relaksujacych i historycznych.

Tablice informacyjne będą umieszczone kolejno od budynku Muzeum Miejskiego, na początku trasy przy wejściu do basenu Veronika i później w zalesionej części masywu Dębova. Tablice informacyjne udziela informacji turystom na temat lokalnej fauny i flory, historii otaczającej miasto Rajec. Tablica będzie również zawierać i informacje na temat polskiego partnera projektu.

Następnie zostaną one wdrożone w wybranych częściach obszarów odpoczynku z ławkami i koszami na śmieci.

Chodnik zostanie skierowany po szczycie masywu Dębowa wzdłuż grzbietu az na miejsce wykopaliska Rajeckiego zamku,oraz do wioski Jasenowo i spowrotem do Rajca turysta wraca istniejącim szlakiem turystycznym wzdłuż strumienia Czerňanki.

Przy znalezisku Rajeckiego zamku bedzie wykonana palisada – replika obrony zamku.

Planowany termin zakończenia prac w sierpniu i wrześniu 2017 roku.